Neočekávané dvojité vítězství

S používáním CAD systému SolidWorks se váže možnost účastnit se akce pro uživatele, kterou firma SolidVision pořádá každý rok. Tato akce se jmenuje SolidDays a slouží pro seznámení se s novinkami, tipy a triky, ale také ke sblížení uživatelů z různých firem. V rámci akce se pořádají i různé doprovodné programy na „odlehčení“, mezi tyto doprovodné akce patří i soutěž v modelování – Modelmánie, kde se zúčastnění snaží v nejrychlejším čase namodelovat součástku podle 2D výkresu.
Jako každý rok i letos se naše firma opět účastnila a do Modelmánie se dopředu přihlásil pouze Šimon Marek, po několikerých dotazech z řad techniků firmy SolidVison, proč se účastní pouze jeden zástupce naši firmy, se nechal přemluvit i kolega Vladimír Dušek.
Samotná soutěž probíhala na připravených počítačích s nainstalovaným systémem SolidWorks v základním nastavení, kde je nainstalováno makro pro stopování času, které se spouštělo po prohlédnutí výkresu, aby si člověk mohl alespoň trochu připravit postup, kterým se vydá. Soutěž probíhala ve třech krocích, kde bylo nutné nejdříve danou součást namodelovat podle 2D výkresu a po ověření správnosti modelu poprvé zastavit časomíru. Následoval druhý krok, kterým byla úprava modelu dle změnové tabulky, opětovné ověření modelu a druhé zastavení časomíry. Třetím krokem bylo ověření namáhání modelu při daném zatížení, tento krok nebyl pro soutěž povinný, aby se mohli účastnit i lidé, kteří s výpočty nepřijdou do styku, a byl vyhodnocován zvlášť.

vladimír dušek
ocenění vladimíra duška

Po usednutí k soutěžnímu počítači se u obou našich účastníků dostavila klasická nervozita, která po zhlédnutí výkresu částečně opadla, protože součástka nevypadala až tak složitě, což ale znamenalo, že by s ní neměli mít problémy ani ostatní účastnící. Nejprve bylo nutné připravit si postup jakým danou součástku nejlépe a nejrychleji vymodelovat, bohužel byl z počátku trochu problém se základním nastavením prostředí na, které nebyl, ale pravděpodobně také zvyklí nikdo z ostatních účastníků.  Ihned po dokončení procesu modelování, uložení, kontrola správnosti a poprvé se zastaví časomíra. Po kontrole, v případě potřeby, opravit opět se zapnutou časomírou, uložit a opět vypnout časomíru. Dále následovala třetí část týkající se výpočtu, pro který bylo potřeba spustit zásuvný modul pro výpočty a provést všechny kroky potřebné před spuštěním výpočtu – fixace modelu, správné zatížení a další, po dokončení výpočtu opět a již naposledy vypnout časomíru. Tak takto nějak ve zkratce celá soutěž probíhá. Pro větší počet účastníků je celý proces realizován po skupinách. Po posledním vypnutí časomír ve skupině, kde se účastnili naši dva konstruktéři, bylo jasné, že nejlepším ve skupině se stal, i přes počáteční obavy, Vladimír Dušek. I přes základní informaci, že čas byl celkem dobrý, nikdo z našich neočekával, že by to mohlo být umístění na „pódiu“.

Vyhlašování výsledků proběhlo až druhý den. Vyhlašování probíhalo jako obvykle od třetího místa vzestupně a po vyhlášení času třetího bylo jasné, že čas našeho Vladimíra Duška byl znatelně lepší.Po vyhlášení druhého již nebylo tak velkým překvapením, když se na plátně objevilo logo naši firmy a kolega Dušek si šel pro první cenu za nejrychlejšího v soutěži modelování. Ale to ještě nebyl konec, další hodnocenou disciplínou soutěže byl nepovinný výpočet, opět stejný postup od třetího místa k prvnímu a k překvapení všech opět stejný a ještě více překvapený vítěz, Vladimír Dušek. To je na to, že se nechal tak dlouho přemlouvat k účasti celkem slušný výsledek.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU INVESTCE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Investice do Vaší budoucnosti

Investice do Vaší budoucnosti

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkcionality webu, přizpůsobení obsahu a vylepšení vašeho uživatelského dojmu. Používáním této webové stránky souhlasíte s ukládáním cookies. Další informace >