Prezentace firmy v Orlickém deníku

článek v orlických novinách

Neočekávané dvojité vítězství

S používáním CAD systému SolidWorks se váže možnost účastnit se akce pro uživatele, kterou firma SolidVision pořádá každý rok. Tato akce se jmenuje SolidDays a slouží pro seznámení se s novinkami, tipy a triky, ale také ke sblížení uživatelů z různých firem. V rámci akce se pořádají i různé doprovodné programy na „odlehčení“, mezi tyto doprovodné akce patří i soutěž v modelování – Modelmánie, kde se zúčastnění snaží v nejrychlejším čase namodelovat součástku podle 2D výkresu.
Jako každý rok i letos se naše firma opět účastnila a do Modelmánie se dopředu přihlásil pouze Šimon Marek, po několikerých dotazech z řad techniků firmy SolidVison, proč se účastní pouze jeden zástupce naši firmy, se nechal přemluvit i kolega Vladimír Dušek.
Samotná soutěž probíhala na připravených počítačích s nainstalovaným systémem SolidWorks v základním nastavení, kde je nainstalováno makro pro stopování času, které se spouštělo po prohlédnutí výkresu, aby si člověk mohl alespoň trochu připravit postup, kterým se vydá. Soutěž probíhala ve třech krocích, kde bylo nutné nejdříve danou součást namodelovat podle 2D výkresu a po ověření správnosti modelu poprvé zastavit časomíru. Následoval druhý krok, kterým byla úprava modelu dle změnové tabulky, opětovné ověření modelu a druhé zastavení časomíry. Třetím krokem bylo ověření namáhání modelu při daném zatížení, tento krok nebyl pro soutěž povinný, aby se mohli účastnit i lidé, kteří s výpočty nepřijdou do styku, a byl vyhodnocován zvlášť.

vladimír dušek
ocenění vladimíra duška

Po usednutí k soutěžnímu počítači se u obou našich účastníků dostavila klasická nervozita, která po zhlédnutí výkresu částečně opadla, protože součástka nevypadala až tak složitě, což ale znamenalo, že by s ní neměli mít problémy ani ostatní účastnící. Nejprve bylo nutné připravit si postup jakým danou součástku nejlépe a nejrychleji vymodelovat, bohužel byl z počátku trochu problém se základním nastavením prostředí na, které nebyl, ale pravděpodobně také zvyklí nikdo z ostatních účastníků.  Ihned po dokončení procesu modelování, uložení, kontrola správnosti a poprvé se zastaví časomíra. Po kontrole, v případě potřeby, opravit opět se zapnutou časomírou, uložit a opět vypnout časomíru. Dále následovala třetí část týkající se výpočtu, pro který bylo potřeba spustit zásuvný modul pro výpočty a provést všechny kroky potřebné před spuštěním výpočtu – fixace modelu, správné zatížení a další, po dokončení výpočtu opět a již naposledy vypnout časomíru. Tak takto nějak ve zkratce celá soutěž probíhá. Pro větší počet účastníků je celý proces realizován po skupinách. Po posledním vypnutí časomír ve skupině, kde se účastnili naši dva konstruktéři, bylo jasné, že nejlepším ve skupině se stal, i přes počáteční obavy, Vladimír Dušek. I přes základní informaci, že čas byl celkem dobrý, nikdo z našich neočekával, že by to mohlo být umístění na „pódiu“.

Vyhlašování výsledků proběhlo až druhý den. Vyhlašování probíhalo jako obvykle od třetího místa vzestupně a po vyhlášení času třetího bylo jasné, že čas našeho Vladimíra Duška byl znatelně lepší.Po vyhlášení druhého již nebylo tak velkým překvapením, když se na plátně objevilo logo naši firmy a kolega Dušek si šel pro první cenu za nejrychlejšího v soutěži modelování. Ale to ještě nebyl konec, další hodnocenou disciplínou soutěže byl nepovinný výpočet, opět stejný postup od třetího místa k prvnímu a k překvapení všech opět stejný a ještě více překvapený vítěz, Vladimír Dušek. To je na to, že se nechal tak dlouho přemlouvat k účasti celkem slušný výsledek.

Praxe studentů ve VMK-CZ s.r.o.

Praxe studentů ve firmách začíná být v dnešní době opět běžná součást školních osnov středních odborných škol, umožňuje jím nahlédnout, jak by mohlo vypadat jejich budoucí zaměstnání a zároveň si mohou vyzkoušet věci, které by jím škola nemohla umožnit. Jinak tomu není ani na VDA v České Třebové a na SOŠ a SOU v Lanškrouně, a právě z těchto škol k nám přišlo na zkušenou šest studentů, kteří na svých školách studují 2. a 3.  ročníky.

Tato věc není nová pouze pro naši praktikantku, která je jednou z pěti studentů ale také pro nás, pro celou firmu VMK-CZ s.r.o. Nikdy v minulosti u nás na praxi žádný student nebyl, a tak jsme byli všichni v očekávání, jak celý týden bude probíhat, co všechno studentka zvládne a jak se jí celkově u nás bude líbit, proto jsme neváhali a poslední den praxe se jí zeptali na pár otázek.

studenti na praxi

1. Zhruba před třemi měsíci jsme se přestěhovali do nových prostr, jak se Vám líbí, co říkáte na vybavenost elektrodílny?

„Prostředí firmy je moc pěkné a dle mého názoru je elktrodílna dobře vybavená, věci jsou uspořádané a zřejmě bych nic neměnila.“

2. Jaká byla v uplynulých dvou týdnech Vaše náplň práce v naší firmě, a jak jste vycházela se svým instruktorem, panem Šilarem?

„Pan Šilar byl moc hodný a trpělivý. Moji náplní práce byla většinou příprava kabelů a věcí, co zvládnu a zároveň se v nich přiučím.“

3. Jak se stavíte ke svému dalšímu kariérnímu postupu po absolvování školní praxe, předpokládáte po ukončení střední školy další studium nebo upřednostníte raději stálé zaměstnání?

„Po absolvování střední školy zatím upřednostňuji další studium na vysoké škole, a to ať už s technickým zaměřením nebo se zaměřením na jazyky.“

VMK-CZ na staronové adrese

Dlouho plánované stěhování společnosti VMK-CZ s.r.o. se nakonec uskutečnilo třetí lednový týden roku 2015. Celá firma změnila adresu během pěti dní, tím pádem nebyl téměř narušen chod společnosti ani realizace zakázek.

Nutnost rozšíření výrobních prostor společnosti vyvstala s rozšiřujícími se aktivitami již koncem roku 2013. Bohužel nemovitost na J. K. Tyla 1368 ve vlastnictví VMK-CZ má omezené možnosti rozšíření, a proto po prozkoumání všech možností byla na začátku roku 2014 jako optimální zvolená varianta hledání nových prostor více vyhovujících současnm požadavkům společnosti. Jako ideální řešení se ukázal pronájem části nově zrekonstruovaného areálu bývalé textilní společnost PERLA a. s., který se nachází přibližně 200 metrů od bývalé budovy v ulici J. K. Tyla. Tento komplex sousedí s vlakovou zastávkou Ústí nad Orlicí-město a společnost VMK zde již v minulosti působila.

Vše důležité pro chod firmy se stihlo přestěhovat v týdnu od 12. do 16. ledna. Nejdříve se přesunula konstrukce a až posléze dílna včetně všech strojů. Hlavním stěhovacím motorem byli sami zaměstnanci firmy. Na ty největší a nejtěžší movité věci však přijela pomoci skupina odborníků z mateřské společnosti FOREZ.

V současnosti zůstává stará budova společnosti prázdná a je otázkou, co s ní bude v budoucnosti. Stěhování zpět s velkou pravděpodobností nepřipadá v úvahu a to hlavně z důvodu nedostačujících výrobních prostor a nemožnosti jejich rozšiřování.

Oslava 15. výročí založení společnosti

Dne 5. 9. 2014 firma VMK-CZ uspořádala den otevřených dveří spojený s oslavou 15. výročí firmy. Den otevřených dveří byl pořádán jak pro volně příchozí, tak pro předem pozvané hosty z řad významných odběratelů, dodavatelů, ale i studentů s  učiteli ZŠ a SŠ z Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrouna. Pro návštěvníky byla připravena prezentace historie společnosti, významných realizovaných projektů a následně prohlídka jednotlivých pracovišť a dílen spojených s odborným výkladem a  ukázkou činností.

Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmen ze všech uvedených skupin návštěvníků, zejména pak studentů středních škol, kteří vždy při prohlídce se zájmem sledovali, jakým způsobem celá realizace projektu probíhá a to od úvodní myšlenky (požadavku zákazníka) až po fyzický vznik funkčního mechanismu.

Den otevřených dveří byl završen oslavou 15. výročí založení společnosti, ke které se zaměstnanci a vybraní významní dodavatelé a odběratelé společně přesunuli do nedalekého penzionu Koliba-Hrádek, kde společně s doprovodem úspěšné skupiny Cimbál Classic celý den završili.

Sponzoring Kociánovy houslové soutěže

VMK-CZ s.r.o. bylo v letošním roce jedním z hlavních sponzorů 56. ročníku prestižní Kocianovy houslové soutěže pořádané Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana, která proběhla v Ústí nad Orlicí ve dnech 7. – 10. května 2014. Mezinárodní houslová soutěž probíhá každoročně a účastní se jí mladé talenty nejen z České republiky, ale i z mnoha dalších zemí Evropy, Asie a Ameriky. Tento rok byli mezi zvláštními hosty a porotci soutěže přední houslisté Pavel Šporcl a Jaroslav Svěcený, který byl také hlavní hvězdou dvou večerních festivalových koncertů.

Ukončení zkušebního provozu nového informačního systému

V souladu s harmonogramem realizace dotačního projektu „Komplexní řešení IS společnosti“ byl na konci ledna ukončen zkušební provoz informačního systému integrujícího v sobě komplexní řešení řízené vedení práce se zákazníky, správu dat vznikajících konstrukční činností, dále pak procesy vedení jednotlivých projektů a samozřejmě všechny administrativní procesy související s nákupem materiálu a potřebných komponent a finanční účetnictví celé společnosti.  Realizace dotačního projetu byla zahájena v roce 2012 přípravnými pracemi pro instalaci uvedeného komplexního řešení tj. pořízením odpovídajícího hardware a následně zpracováním analýzy procesů probíhajících ve společnosti tak, aby zvolené řešení přesně odpovídalo požadavkům společnosti. Po této přípravné fázi byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel požadovaného informačního systému včetně implementace a zaškolení uživatelů. Jednotlivé etapy projektu proběhly podle zvoleného harmonogramu a od konce ledna je celý systém plně využíván.


Dodání tří montážních zařízení – WOCO STV Vsetín

Na základě Smlouvy o dílo a harmonogramu realizace zakázky byly dne 24.1.2014 společnosti WOCO STV dodány, instalovány a předány tři montážní stroje pro kompletaci plastových odstřiků s gumovou vložkou s kontrolou přítomnosti všech sestavovaných komponentů a zajištěním vkládání pouze zvolených typů produktů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU INVESTCE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Investice do Vaší budoucnosti

Investice do Vaší budoucnosti

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkcionality webu, přizpůsobení obsahu a vylepšení vašeho uživatelského dojmu. Používáním této webové stránky souhlasíte s ukládáním cookies. Další informace >